Gut Nedir (current) Gut Hastalığında Semptomlar Gut Hastalığında Beslenme Uzman Görüşü KarikaGUT

Uzmanların Gözünden Gut Hastalığı

Prof. Dr. Haner Direskeneli

Gut hastalığı nedir?

Gut hastalığı en sık görülen iltihaplı romatizmalardan biridir. Ülkemizde her bin kişiden 3 ila 5’inde gut hastalığı bulunmaktadır. Orta yaştaki erkeklerde daha sıktır ve genellikle ayak başparmağında veya ayakta başlar. Ataklar haline gelir, ataklar arasında şikayet olmayabilir, ancak ürik asit düzeyi düşürülmezse ataklar tekrarlar.

Prof. Dr. Haner Direskeneli

Gut hastalığının nedenleri nelerdir?

Gut hastalığı, kanda ürik asidin artması ve özellikle el ve ayak parmaklarında çökmesi ile gerçekleşir. Ürik asit besinlerle alınan proteinlerden oluşur. Vücutta üretimi artarsa veya böbreklerden atılımı azalırsa kandaki düzeyi yükselir.

Prof. Dr. Haner Direskeneli

Gut hastalığında tedavi ve tedavi sürekliliği önemli midir?

Gut hastalığı ataklar haline geldiği için hasta ataklar arasında hastalığını unutabilir. Ancak hastalığa neden olan yüksek ürik asit düzeyi düşürülmezse, ataklar daha şiddetli olarak tekrarlar. Ataklar sırasında gerekli tedavi uygulanır, fakat ataklar arasında da kandaki ürik asit düzeyi hedef değer olan 6 mg/dL’nin altına düşürülmelidir. Tedavi doğru uygulandığında yüz güldürücü sonuç alınır.

Prof. Dr. Haner Direskeneli

Gut hastalığı tedavi edilmezse ne olur?

Gut hastalığı tedavi edilmezse tekrarlayıcı iltihaplı eklem atakları gelişir, eklemlerde hasar ve fonksiyon kaybına yol açabilir. Gutun nedeni olan hiperürisemi aynı zamanda böbrek hasarı ve yüksek tansiyona ve ilişkili kalp hastalıklarına, inmeye yol açabilir. Bu yüzden ürik asidin düşürülmesi çok önemlidir.

Prof. Dr. Haner Direskeneli

Doktora başvurmak önemli midir?

Gut hastaları 3-6 aylık aralıklarla aile hekimine ve atak geçiriyorsa bu konuda uzman bir ortopedist, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ya da romatoloğa görünmelidir.

Prof. Dr. Haner Direskeneli

Ürik asit yüksekliği sadece gut hastalığı için mi risk faktörüdür?

Hiperürisemi böbrek taşı, kronik böbrek yetmezliği ve tansiyon yüksekliği ile ilişkili olduğundan hiperürisemi tedavisinin böbrek, kalp ve benzeri hastalıkların önlenmesi açısından da büyük önemi vardır.