Gut Nedir (current) Gut Hastalığında Semptomlar Gut Hastalığında Beslenme Uzman Görüşü KarikaGUT

Tanı 

Gut tanısı için hastanın tıbbi öyküsü alınır, etkilenen eklem muayene edilir ve kan testi yapılır. Ayrıca aşağıdakiler hakkında da soru sorulur:
 

  • Diğer semptomlar
  • Hastanın kullanmakta olduğu ilaçlar
  • Hastanın beslenme biçimi
  • Gut atağının ne hızla ve yoğunlukla başladığı


Burada önemli olan detaylar şunlardır: Ağrının şiddeti, atağın uzunluğu ve etkilenen eklemler.
 

Teşhis

Enfeksiyon, yaralanma veya diğer artrit türleri gibi başka potansiyel eklem ağrısı ve iltihabı nedenleri hariç tutulmalıdır. Vücudunuzdaki ürik asit seviyesinin belirlenmesi için kan testi yapılır. Vücudunuzda yüksek miktarda ürik asit bulunması, her zaman gutunuz olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, normal seviyede ürik asit de gutunuz olmadığı anlamına gelmeyebilir. Doktorunuz, yumuşak doku ve kemiği incelemek için röntgen, ultrason, BT veya MRG isteyebilir. Aynı zamanda etkilenen eklemden sıvı alınabilir ve bu sıvı ürik asit kristalleri açısından mikroskopta incelenir. Eklem sıvısında ürik asit kristallerinin bulunması, gut tanısı koymanın en kesin yoludur.